Battery 5.4Ah 12V ETECH

หมายเหตุ : กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

Battery 5.4Ah 12V ETECH

Description

Brand ETECH
Capacity 12V. 5.4 AH
Max.initial Current Less than 1.5A
Standby Use 13.5-13.8 V
Cyclic Use 14.4-15.0V
Dimension 7 x 9 x 10 cm. (W x D x H)
简体中文 简体中文 English English ไทย ไทย