เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5216AN-4KL-16P] 16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5216AN-4KL] 16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5832S] 32 Channel Penta-brid 1080P Lite 2U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5816S] 16 Channel Penta-brid 1080P Lite 2U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5432L] 32 Channel Penta-brid 1080P Lite 1.5U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5416L] 16 Channel Penta-brid 1080P Lite 1.5U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5232AN-S2] 32 Channel Penta-brid 1080P Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5216AN-S2] 16 Channel Penta-brid 1080P Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR5116HS-4KL] 16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[HCVR8816S-S3] 16 Channel 1080P 2U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[HCVR8416L-S3] 16 Channel 1080P 1.5U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[HCVR7816URH] 16CH Tribrid 1080P 2U HDCVI DVRHCVR7816S-URH

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[XVR-7216AN] 16 Channel Penta-brid 1080P 1U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[HCVR7208AN-4M] 4M 8 Channel 4MP 1U Digital Video Recorder

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[HCVR7204AN-4M] Dahua Ultra-HD 16Ch 5MP

เครื่องบันทึกระบบ ANALOG

[HCVR7104H-4M] 4 Channel 4MP Mini 1U Digital Video Recorder