เครื่องบันทึกระบบ NETWORK

[DS-7604NI-K1]DS-7604NI-K1