ท่านได้ทำการลงทะเบียน Trend วิธีการใช้งาน Microsoft Copilot เรียบร้อยแล้ว

สามารถ Click เริ่มการ Trend ได้ที่ด้านล่าง

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-843-6979 ต่อ 127