Aranet4 Pro

Aranet4 Pro เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศภายใน ชั้นนำที่สามารถวัดค่า CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) อุณหภูมิ ความชื้น และความดันบรรยากาศ ในพื้นที่อาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือที่อยู่อาศัย ที่ต้องการควบคุมคุณภาพอากาศในระดับมืออาชีพ คุณสมบัติหลักของ Aranet4 Pro คือ:

ตรวจจับ CO2 (Carbon Dioxide)

Wifi

รองรับการเชื่อมต่อไวไฟ เพื่ออัพโหลดข้อมูลไปที่ Aranet Cloud

ทำความรู้จักกับ Aranet cloud

Aranet Cloud เป็นแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในที่มาจาก Aranet4 Pro และอุปกรณ์ Aranet ตัวอื่น ๆ ในระบบของคุณ การทำงานของ Aranet Cloud คือ:

 1. การรับข้อมูลจากอุปกรณ์: Aranet Cloud รับข้อมูลจากอุปกรณ์ Aranet4 Pro และอุปกรณ์ Aranet ตัวอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 2. การจัดเก็บข้อมูล: Aranet Cloud จัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศภายในเช่น ค่า CO2, อุณหภูมิ, ความชื้น, และความดันบรรยากาศ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Aranet

 3. การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล: Aranet Cloud วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด และเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างช่วงเวลาต่าง ๆ

 4. การแสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ด: Aranet Cloud แสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลง่ายๆ และเข้าใจได้ โดยมีกราฟ, ตารางข้อมูล และแผนที่อุปกรณ์

 5. การแจ้งเตือน: Aranet Cloud สามารถส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เมื่อค่าความปลอดภัยในพื้นที่เกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด นำไปสู่การปรับปรุง

 

aRANET4 PRO เหมาะสำหรับใคร?

Aranet4 Pro เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารหรือพื้นที่ที่ทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานดังนี้:

  1. ผู้บริหารอาคารสำนักงาน: เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทำให้พนักงานมีสุขภาพดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  2. โรงเรียนและมหาวิทยาลัย: ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในห้องเรียน ห้องสมุด และสถานที่สาธารณะ ช่วยให้นักเรียนและคณะครูมีสุขภาพดีและเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้

  3. โรงพยาบาลและคลินิก: ควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องปฏิบัติการ ห้องผู้ป่วย และห้องคลอด เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อโรค

  4. โรงงานและอุตสาหกรรม: ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพอากาศในโรงงาน เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

  5. ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการ: เพื่อตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ทำให้ผลการทดลองมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

>>>มีข้อสงสัยเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<