Aranet4 Home

เป็นอุปกรณ์ IoT วัดคุณภาพอากาศภายในบ้านที่มีความแม่นยำสูงและใช้ง่ายบริเวณภายในบ้าน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพอากาศในบ้านของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ Aranet4 Home มีดีไซน์ทันสมัย และเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงคุณภาพอากาศของบ้านของคุณจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ มีความสามารถในการวัดและตรวจสอบค่าพารามิเตอร์คุณภาพอากาศภายในห้องในบ้านหรือออฟฟิศได้ โดยมีฟังก์ชั่นหลักๆ ดังนี้

การเชื่อมต่อแบบไร้สายและระบบการแจ้งเตือน

Aranet4 Home มาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบ Bluetooth ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงผล Real Time ได้ทุกครั้งที่การเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth นอกจากนี้ระบบจะทำการแจ้งเตือน นอกจากนี้ ยังมีระบบแจ้งเตือนที่ช่วยให้คุณตรวจสอบคุณภาพอากาศของบ้านได้อย่างต่อเนื่อง โดยระบบแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Aranet4 Home ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือของคุณ โดยระบบแจ้งเตือนของ Aranet4 Home มีดังนี้

1.แจ้งเตือนคุณภาพอากาศ: Aranet4 Home/Pro จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อคุณภาพอากาศในบ้านของคุณไม่ดีพอต่อสุขภาพ เช่น อุณหภูมิห้องสูงเกินไป ความชื้นสูงเกินไป หรือระดับคาร์บอนไดออกไซด์เกินไป

2.แจ้งเตือนอุปกรณ์: โดย Aranet4 Pro จะแจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง เช่น เซ็นเซอร์ไม่ทำงาน หรือแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่ำกว่าระดับที่กำหนด

3.แจ้งเตือนการอัปเดต: Aranet4 Pro จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์

(ระบบแจ้งเตือนของ Aranet4 Home จะช่วยให้คุณตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพอากาศในบ้านของคุณได้อย่างง่ายดายและตลอดเวลา)

aRANET4 HOME เหมาะสำหรับใคร?

  1. คนที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการหายใจ อาทิ ภูมิแพ้, หอบหืด, หรือภาวะหัวใจและหลอดเลือด
  2. ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ และต้องการดูแลสุขภาพอากาศภายในบ้าน
  3. คนที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในบ้าน และลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสและการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  4. คนที่ทำงานที่บ้าน และต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  5. คนที่สนใจในการประหยัดพลังงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศภายใน

Aranet4 Home เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการติดตามและควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้านเพื่อสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย