ระบบ Check in พนักงานขาย ( Application Check-in )

ติดตามการเยี่ยมลูกค้า/การทำงานนอกสถานที่ของพนักงานขาย/ช่าง

  • Check-in พิกัดสถานที่+รูปถ่าย
  • ทำรายงานผ่าน App
  • คำนวณระยะทางจากจุด Check-in
  • ตรวจสอบเวลาเข้าออกรายวัน
  • วางแผนการเยี่ยม
  • ถ่ายรูปและติดตามงานโครงการ

เกี่ยวกับ EZY CHECK IN

การเยี่ยมลูกค้าที่มีประสิทธิภาพของเซลล์ ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายให้กับบริษัท แต่ในหลายๆครั้งพบว่าเซลล์ไม่ได้ไปเยี่ยมลูกค้าจริงและในหลายครั้งพบว่ามีการปลอมรายงานเยี่ยมเพื่อเบิกค่าเดินทาง การขาดการเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัทลดลงแล้วยังส่งผลให้ยอดขายลดลง นอกจากนี้บริษัทต้องเสียค่าเดินทางเพิ่มขึ้นอีกด้วย

APPLICATION

ปัญหารายงานล่าช้าจะหมดไป

ทำผ่าน Application หรือ web Application ตามที่พนักงานสะดวกไม่ต้องทำรายงานผ่าน Excel อีกต่อไป หัวหน้า/ผู้บริหารติดตามได้ผ่าน web application

Always EZY

ง่ายต่อการใช้งาน check-in ได้รวดเร็ว

ฟังก์ชันไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย

ทำรายงานผ่าน App.

สะดวก check-inก่อน ทำรายงานทีหลังได้ผ่านมือถือ และคอมพิวเตอร์

ส่งรูป/พิกัดขึ้น server

ผู้บริหาร/หัวหน้างานสามารถตรวจสอบรูป/พิกัดสถานที่บริษัทลูกค้างานและตำแหน่งปัจจุบันได้ทันที

stamp เวลาจาก server

การเปลี่ยนเวลาในโทรศัพท์ไม่มีผล

ป้องกัน Fake GPS

มีระบบป้องกันการปลอมแปลงตำแหน่ง มั่นใจได้ทุกการเช็คอินคือสถานที่จริง

ถ่ายรูปติดตามงานโครงการ

ติดตามควมคืบหน้างานโครงการพร้อมรูปถ่ายหน้างาน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.

02-843-6979 ต่อ 185