การทดสอบซีพียู AMD EPYC Genoa 96-Core รั่วไหลเร็วขึ้นสูงสุด 17%

ซีพียู AMD EPYC Genoa 96-Core ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานแบบ Single-Threaded ที่เร็วขึ้น 17% และการทำงานแบบ Multi-Threaded ที่เร็วขึ้น 28%

ซีพียู AMD EPYC Genoa เป็นตัวอย่างเดียวกับที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา EPYC 9000 CPU ที่มี OPN ID “100-000000997-01” มี 96 คอร์ตามสถาปัตยกรรม Zen 4 core และ 192 เธรด เห็นได้ชัดว่า CPU ได้รับการทดสอบบนเมนบอร์ดที่เรียกว่า Suma 65GA24 ซึ่งมีหน่วยความจำ DDR5 768 GB อีกครั้ง เราเห็นว่า CPU มีรายการการกำหนดค่าแคชที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าแคช L2 จะแสดงอย่างถูกต้องที่ 1 MB ต่อคอร์หรือทั้งหมด 96 MB แคช L3 ควรเป็น 32 MB ต่อ CCD รวมเป็น 384 MB และไม่ใช่ 192 MB ตามที่ระบุโดยซอฟต์แวร์ มี CCD จำนวน 12 ชุดเพื่อให้ตรวจพบได้อย่างถูกต้อง

ในแง่ของความเร็วสัญญาณนาฬิกา ชิปทำงานที่ความถี่ประมาณ 3.51 GHz และ JSON ที่มีรายละเอียดแสดงความเร็วสัญญาณนาฬิกา 3.49-3.50 GHz โดยเฉลี่ยทั่วทั้งคอร์ เราไม่รู้ว่าความถี่สูงสุดหรือความถี่พื้นฐานสำหรับชิปนั้นเป็นอย่างไร แต่ EPYC Milan 7763 ซึ่งใช้สำหรับเปรียบเทียบกับ EPYC Genoa มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่พิกัด 2.45 GHz ฐานและบูสต์ 3.5 GHz เราใช้ผลลัพธ์แบบซ็อกเก็ตคู่เนื่องจาก AMD EPYC Genoa ยังทำงานในการกำหนดค่า 2P ด้วย นั่นคือทั้งหมด 192 คอร์และ 384 เธรด

ในแง่ของประสิทธิภาพ 96-Core AMD EPYC Genoa CPU ได้คะแนน 1460 คะแนนใน single-core และ 96,535 คะแนนในการทดสอบ multi-core ซีพียู AMD EPYC 7763 “Milan”ได้คะแนน 1249 คะแนนในการทดสอบเดี่ยวและ 75,539 คะแนนในการทดสอบมัลติคอร์ นั่นคือการปรับปรุง 17% ในการทำงานเดี่ยวและ 28% ในเวิร์กโหลดแบบมัลติเธรด ตอนนี้ตัวเลขทั้งสองนั้นใกล้เคียงกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น >15% single-threaded และ >35% multi-threaded ที่ AMD ได้โน้มน้าวไว้สำหรับ Zen 4 cores เทียบกับ Zen 3

แหล่งที่มา :