Google เพิ่มวิธีใหม่ในการบล็อกสแปมในปฏิทิน

Google เปิดตัวฟังก์ชั่นใหม่ในวันพุธที่จะช่วยให้ผู้ใช้ปฏิทิน Google ของตนปราศจากสแปม

สแปมในปฏิทินเกิดขึ้นเมื่อคำเชิญและการนัดหมายแบบสุ่มปรากฏบน Google calendar แม้ว่าผู้รับจะไม่เคยเปิดหรือยอมรับก็ตาม ปัญหานี้ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้ที่ถูกโจมตีด้วยสแปม

คุณลักษณะใหม่ของ Google calendar ที่เปิดตัวในขณะนี้ จะแสดงเฉพาะกิจกรรมในปฏิทินของคุณหากคำเชิญมาจากผู้ส่งที่คุณรู้จัก เช่น บุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อ คนที่คุณเคยโต้ตอบด้วยมาก่อน หรือเพื่อนร่วมงาน คุณยังสามารถเลือกที่จะให้คำเชิญทั้งหมดปรากฏบนปฏิทินของคุณหรือเฉพาะคำเชิญที่คุณยอมรับก็ได้ ตัวเลือกเริ่มต้นคือการแสดงคำเชิญจากทุกคน

คุณลักษณะใหม่นี้กำลังเปิดตัวสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคล ลูกค้า Google Workspace และลูกค้า G Suite Basic และ Business เดิมในอีก 15 วันข้างหน้า ดังนั้นคุณอาจยังไม่เห็นคุณลักษณะนี้

วิธีเปิดใช้งานตัวเลือกใหม่

ต่อไปนี้เป็นวิธีเปิดใช้งานตัวเลือกใหม่เมื่อปรากฏขึ้น:

  1. เปิด Google calendar ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
  2. แตะไอคอนการตั้งค่าที่ด้านบนขวาของหน้า
  3. เลือก ‘การตั้งค่ากิจกรรม’ ที่แถบเมนูด้านซ้าย
  4. ในเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับ ”เพิ่มคำเชิญในปฏิทินของฉัน” ให้เลือก ”เฉพาะในกรณีที่รู้จักผู้ส่ง”

คุณจะยังคงได้รับคำเชิญทางอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก แต่กิจกรรมจะปรากฏบนปฏิทินของพวกเขาก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับเท่านั้น

อ้างอิงจาก :