Microsoft Azure เปิดตัว Update Management Center เครื่องมือช่วยตรวจสอบและอัปเดตแพตช์ ให้ใช้งานแบบ Public Preview แล้ว

           Update Management Center (UMC) เป็นการต่อยอดจากโซลูชัน Azure Automation Update Management แต่มีการปรับปรุงให้เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยการตัด Azure Automation และ Log Analytics ออกไป ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานได้ทันที UMC มีความสามารถในการบริหารจัดการแพตช์ของ OS และแอพพลิเคชัน เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติตาม Compliance Policy ที่วางเอาไว้ได้ รองรับการทำ Automated Patching สำหรับ Azure VM ทั้งบน Windows และ Linux OS มีหน้าจอให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อไปยัง VM ที่อยู่ใน On-Premise หรือ Public Cloud อื่นผ่านทาง Azure Arc อีกด้วย รองรับการอัปเดตแพตช์ได้หลาย VM พร้อมๆกัน รวมถึงรองรับการสร้าง Schedule ในการอัปเดต ผู้ที่สนใจสามารถทดสอบใช้งานเวอร์ชัน Public Preview ได้แล้ว

          ในอนาคต Microsoft จะเพิ่มการรองรับ OS อื่นภายใต้ Azure Custom Image เพิ่มเติม โดยจะเพิ่มการรองรับ Arc for Private Cloud, VMSS และ AKS รวมถึงสามารถสร้าง Pre Task, Post Task และสามารถจัดกลุ่ม Virtual Machine ได้

 

อ้างอิงจาก :