Promotion camera

แจกฟรี !! ของรางวลัสุดคลูกล้องถ่ายภาพ และ กล้องติดรถยนต์


กติการ่วมสนุก

  1. เพียงเป็นพนักงานของบริษัท อยู่แผนกใดก็ได้
  2. มีบัตรพนักงานของบริษัท
  3. เชลฟี่ กับ ซุ้มตรุษจีน/เทศกาลจีน พร้อมคล้องบัตรพนักงาน
  4. แจ้งข้อมูลการติดต่อ และ แสดงหลักฐานการเป็นหนักงานที่ Line@ : @iristw.com

รายละเอียดสำหรับผู้โชคดีและของรางวัล

– คัดเลือกผู้โชคดี 9 ท่านที่ทำตามกติกาครบถ้วนและรวดเร็วที่สุด
จะได้รับของรางวัลสุดคลู ดังนี้

  1. Nikon COOLPIX S80 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 5,990 บาท ฟรีทันที
  2. กล้องติดรถยนต์ จำนวนรวม 8 เครื่อง มูลค่า 1,290 บาท ฟรีทันที

เงื่อนไข

– พนักงานบริษัท ไอริส เทคโนโลยี จำกัด และ พนักงานบริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด ไม่มีสิทธิในการร่วมกิจกรรม

– ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เท่านั้น!

– ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ที่ www.iristechworld.com

– ขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้ที่ทำตามกติกาครบเท่านั้น

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

– หากผู้โชคดีที่ไม่ได้ติดต่อกลับหรือมารับของในระยะเวลาที่กำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์สละสิทธิ์ของรางวัลดังกล่าว