Adobe InDesign CC

Adobe InDesign CC

Category Tag

Description

Adobe InDesign CC โปรแกรมออกแบบหนังสือ

Adobe InDesign CC เป็นหนึ่งในชุด โปรแกรม Adobe Creative Cloud นั่นเอง สามารถออกแบบรายละเอียดต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำรูปวาดหรือการนำรูปถ่ายมาดีไซน์เป็นหน้าปกหนังสือ การจัดรูปแบบหนังสือและตัวอักษร การจัดวางรายละเอียดในหน้าต่างๆ ภายในหนังสือ ช่วยในการจัดทำนิตยสารในแต่ละเล่มและลดเวลาในการออกแบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

> **สิทธิ์การใช้โปรแกรม 1 ปี
> ครอบคลุมการทำงานทั้ง Mac และ Windows
> System Requirements คลิกที่นี่